อนุทิน 157907 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๒๔

ช่วงวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไปเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์...ได้เห็นอะไรในบางอย่างเกี่ยวกับการทำงาน โดยเฉพาะงานบุคคล ต้องระมัดระวังสิ่งใดบ้าง...ได้กลับมาบอกน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ ควรปฏิบัติเช่นไร...อย่าทำอะไรให้เข้ากับตัวเอง สิ่งใดควรระมัดระวัง...ทำงานให้มีขั้นตอน มีระบบ เพราะสิ่งต่าง ๆ จะเป็นเกราะป้องกันตัวของเราเองได้ความเห็น (0)