อนุทิน 157812 - ชูชาติ ใจแก้ว

ค่าว ศาลผีอู้ง่ายศาลคนอู้ยาก....... 

อู้กับศาลผี ผีบ่เลือกพัก  

เพราะท่านรู้จัก ฮักและเมตต๋า 

ส่วนศาลคนนั้น มันมีปัญหา  

มักอ้างมาตรา มาเถียงมาสู้

ศาลผีฮักดง ป่าคงเล่าอู้  

เพราะท่านอิ่นดู ป่าแต๊ 

ศาลคนโลภกิ๋น ดอยดินข้อแม้  

มันมักกล่าวแก้ โลภเอา

อาชีพเด็ดล้ำ เปลี่ยนดำเป็นขาว  

คือช่างทาเงา ทาสีแผ่นป้าย 

กับนักกฏหมาย สบายแต๊อ้าย  

เปลี่ยนได้สบาย เรียบร้อย

จากดำหื้อขาว เงางามบ่น้อย  

หื้อใสเป่งป้อย ดูดี...ก็มีหื้อหันแล้วแลนายเหย23 เม.ย.61

เขียน 03 May 2018 @ 11:56 ()

คำสำคัญ (Tags) #ค่าว#กวีล้านนา#บทกวีเพื่อชีวิตความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สาลปู่ตา..ผีบ่หลอกกินของไผ..แต่ศาลใหยานั่น..หากินตามน้ำ

มีไปสัพพะ หื้อได้ฮู้หัน ตกต่ำตึงวัน เมืองคนโลกหล้า เนาะครับ