อนุทิน 15779 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ทดลอง passenger รุ่น 2.02 แทน mongrel cluster น่าจะแก้ปัญหา 500 Internal Server Error ได้ระดับหนึ่ง

เขียน 19 Jul 2008 @ 21:17 ()


ความเห็น (0)