อนุทิน 157770 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๐๘

ได้คุยกับผู้ที่เคยเป็นผู้บริหารมานาน...ท่านเอ่ยมาคำหนึ่งว่า การเป็นผู้บริหารต้องคิดให้รอบคอบ...ไม่ใช่คิดอะไรก็ทำแล้วไม่นึกถึงวันข้างหน้า...ฉันเลยบอกไปว่า "ประสบการณ์" ไงคะ? คนเป็นผู้บริหารต้องมีประสบการณ์ มองไกล มองเชิงกลยุทธ์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมและทำงานเป็นทีม หลักง่าย ๆ ของการเป็นผู้บริหาร...แต่อย่าเป็นแล้วอาศัยช่องโหว่เพื่ออะไรสักอย่าง...ระวัง!!! คริๆๆ...ท่านตอบว่า "ใช่"ความเห็น (0)