อนุทิน 157769 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๐๗

มีความเข้าใจว่า...โลกปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงงงงงงจริงๆ...ขาดระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกาทางสังคม หุหุ...ความเห็น (0)