อนุทิน 157756 - ธเนศ อยู่เย็น

บทบาทผู้นำด้าน FinTech ของจีน และการขับเคลื่อนครั้งใหญ่

Image result for จีนกับfintech

ปัจจุบันนี้ประเทศจีน ได้รับการยอมรับด้านการเป็นผู้นำด้าน FinTech ไปเรียบร้อยแล้ว ยืนยันได้จากข้อมูลด้านอัตราการใช้ FinTech ที่สูงถึงร้อยละ 69 จากจำนวนผู้ใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล โดยมาจากหลากหลายบริการไม่ใช่แค่การโอนเงิน หรือ จ่ายเงินเท่านั้น ยังมีการใช้บริการกู้ยืมเงิน การลงทุน และการประกันภัย ที่มีการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถืออีกด้วย

ส่วนสำคัญที่ทำให้ FinTech ในจีนเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด เกิดจากการที่มีหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน FinTech ในจีน ได้ที่รู้จักกันดี ได้แก่ Baidu, Alibaba และ Tencent หรือที่เรียกกันว่า BAT ถือเป็น 3 องค์กรที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อวงการ Internet ของจีน และไม่ได้อยู่ในธุรกิจธนาคาร นอกจากนี้องค์กรทั้งสามรายนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อคนในชาติเท่านั้น แต่ยังเน้นผลักดันตัวเองให้ไปสู่ตลาดในระดับโลก ด้วยการขยาย Product line และลงทุนใน Startup ในจีนโดยเฉพาะสาย FinTech เป็นเหตุผลทำให้สตาร์ทอัพในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้้เติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วย

เขียน 29 Apr 2018 @ 16:06 () แก้ไข 29 Apr 2018 @ 16:06, ()

คำสำคัญ (Tags) #เทคโนโลยีความเห็น (0)