อนุทิน 157734 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๐๐

ช่วงเช้าวันนี้ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑...มรภ.นครสวรรค์ มาศึกษาดูงานการเข้าสู่ตำแหน่งของสายสนับสนุนวิชาการของ กองบริหารงานบุคคล มรภ.พิบูลสงคราม

๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)