อนุทิน 157733 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๗๙๙

ทุกสรรพสิ่ง...มักเสื่อมสภาพไปกับกาลเวลาและสถานการณ์

๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)