อนุทิน 157714 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๗๙๖

อย่าเพียรทำให้...คนอื่นต้องเหมือนเรา...เพราะการคิดต่าง

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)