อนุทิน 157697 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๗๘๘

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกศ.ปป. ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป...ส่วนภาคบ่ายเข้าร่วมประชุม ก.บ.กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ

๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)