อนุทิน 157696 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๗๘๗

เมื่อวานเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยโดยใช้ SPSS ณ บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.พิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)...ทำให้เห็นว่า "ความรู้ SPSS" ยังต้องมีการ Update โปรแกรมเลย...เรียนมาเมื่อ ๑๗-๑๘ ปี ที่ผ่านมา...แทบกระอัก อิอิ...บอกแล้ว...เมื่อมีการพัฒนาเกิดขึ้น สิ่งต่าง ๆ ก็ต้องมีการ Update ข้อมูลขึ้น

๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)