อนุทิน 157679 - พระมหาศุภชัย แซ่เถียร (อชิโต)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)อ.องครักษ์ จ.นครนายก

Where there’s a will, there’s a wayความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นความเห็น (0)