อนุทิน 157673 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๗๘๖

อาจารย์ภัคร บอกแม่ว่า...ในการขานนามบัณฑิตภาคเหนือ (ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) มรภ.พิบูลสงคราม ได้รับรางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ เป็นรางวัลที่ ๒ สำหรับรางวัลที่ ๑ ได้แก่ มรภ.เชียงใหม่ ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่ มรภ.เชียงราย...ก็ถือว่าตัวของลูกเป็นหนึ่งในการถวายงานในครั้งนี้...ขอเพียงทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะ...แม่บุษคอยเป็นกำลังใจให้ค่ะ กับอาจารย์ทุกท่าน

๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)