อนุทิน 157641 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๗๒

วันนี้ เข้าร่วมการสัมมนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เรื่อง "Fintech โอกาสในโลกบริการทางการเงินยุคดิจิทัล ที่คนไทยและ Startup รุ่นใหม่ต้องรู้"...ในช่วงเช้า ส่วนครึ่งบ่ายเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร เพื่อรับนโยบายของมหาวิทยาลัย

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)