อนุทิน 157632 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๖๗

เช้านี้...มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกแล้ว...มิเคยอยากเป็น แต่จำเป็นต้องเป็นเพราะมีสาเหตุ ต้นเหตุแห่งการกระทำให้จำเป็นต้องมีคณะกรรมการเกิดขึ้น...ขยันหาเรื่องกันเสียจริงๆ...มีอะไรให้ค้นหากันอีกมากมาย

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ความเห็น (0)