อนุทิน 157504 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๒๔

สาริกาไร้รัง...เพลงเก่า ไพเราะมาก...

อ้างอิงจาก :  https://www.youtube.com/watch?v=JeDDD-8BQRw&list=RDJeDDD-8BQRw

เขียน 07 Apr 2018 @ 15:23 ()

คำสำคัญ (Tags) #เพลง#บุษยมาศ แสงเงินความเห็น (0)