อนุทิน 157475 - prayat duangmala

เข้าวันที่สองของการเข้ารับการอบรมปฏิบัติการจัดทพหลักสูตรฉบับปรับระดับชั้นป.1ป4 และม1ม4ลงมือปฎิบัติกันอย่างเอาจริงเอาภาษาอังดฤษเพิ่มขึ้นจาก120 ช.มเป็น200 ช.มจากเรียนทั้งปี840 ชม.

เขียน 05 Apr 2018 @ 13:36 ()


ความเห็น (0)