อนุทิน 157174 - ต้นโมกข์

ความสามารถเชิงอาชีพ 2 (professional competence) ตอนที่ 1

 นี่คือการเลือกข้อแนะนำระดับสุดยอดในการช่วยพวกครูภาษาอังกฤษให้พัฒนาความสามารถเชิงอาชีพของตนให้ได้ ข้อแนะนำสุดยอดเหล่านั้นคือการประพฤติเชิงอาชีพ, ยุทธวิธีในการจัดการกับนักเรียน รวมทั้งการผลิตภาษาของพวกเขาด้วย, ความสำคัญของการสื่อสารที่มีความหมาย และตัวอย่างที่พวกครูควรจะรู้ นี่เป็นบทความที่ 2 ต่อจากที่ 1 ที่กล่าวถึงมาแล้ว

พฤติกรรมเชิงอาชีพ (Professional conduct)

1. จงอย่าสูญเสียอารมณ์ของคุณ การเป็นทั้งคนป่วยและความอดทนหมายความถึงคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้

2. ไปเยี่ยมชั้นเรียนของพวกเพื่อนๆ และมีปฏิสัมพันธ์กับคำแนะนำของผู้นิเทศ และคำแนะนำเพื่อพัฒนาความสามารถเชิงอาชีพของเราเอง

การจัดการห้องเรียน (Classroom management)

1. จงให้ความสนใจในเด็กๆที่เรียนช้า พวกเขาต้องการความช่วยเหลือและแรงกระตุ้นจากคุณ

2. จงเป็นผู้สังเกต, คนแนะนำ, และผู้เข้าร่วม เมื่อเด็กๆกำลังปฏิบัติงานกลุ่มอยู่ จงอย่าทำตัวสบายๆ สิ่งนี้จะทำให้ห้องเรียนมีเสียงดัง และการส่งเสียงดังจะทำลายจุดมุ่งหมายในตัวกิจกรรมไปเสีย

3. เมื่อเด็กๆกำลังปฏิบัติกิจกรรม จงตั้งหัวหน้ากลุ่มเพื่อทำการควบคุม และนำกิจกรรม

 

แปลและเรียบเรียงมาจาก

 Saleh M. Abdo. Professional competence 2.

………………………..

เขียน 07 Mar 2018 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)