อนุทิน 157164 - ต้นโมกข์

ความสามารถเชิงอาชีพ 1 (professional competence) ตอนจบ

การผลิตภาษา (Language production)

1. จงทำให้นักเรียนของคุณอยู่ในสถานการณ์การสื่อสารที่เหมือนจริง ซึ่งจะกระตุ้นความลื่นไหลในการสนทนาอย่างต่อเนื่อง ในความเป็นจริงแล้ว การรับรู้ภาษา (acquisition of language) ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติด้วย

2. จงให้โอกาสกับนักเรียนในการใช้ภาษาเท่าที่จะเป็นไปได้ จงคุย แม้เพียงเล็กน้อยในการให้นักเรียนมีโอกาสในการโต้ตอบ จงอย่าสอนพร่ำเพรื่อ จงให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางมากกว่าครูเป็น

3. จงสอนภาษาในบริบททางสังคมที่เหมาะสม จงเชื่อมคำไปสู่ประโยค จากประโยคไปสู่สถานการณ์ และสถานการณ์ไปสู่ชีวิตจริง

4. จงใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมจนสามารถทำให้นักเรียนสนใจและจดจำได้ง่ายเข้า สื่อการสอนจะประหยัดเวลาและเรี่ยวแรงของเรา

5. จงใช้วิธีการต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับความผิดต่างๆ จงดูที่ความสามารถของเด็กๆมากกว่าจะดูแต่ข้อเสียของเด็กๆ

6. จงมีความยุติธรรมในการประเมินความสำเร็จของผู้เรียน คะแนนจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานของห้องเรียนที่เป็นจริง

 

แปลและเรียบเรียงมาจาก

 Saleh M. Abdo. Professional competence 1. http://www.teachingenglish.org.uk/article/professional-competence-1?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

......................

เขียน 06 Mar 2018 @ 19:14 ()


ความเห็น (0)