อนุทิน 157155 - ต้นโมกข์

ความสามารถเชิงอาชีพ 1 (professional competence) ตอนที่ 2

วิธีการของครู (Teacher’s approach)

1. จงสร้างสรรค์ เพราะความสำเร็จของครูโดยส่วนใหญ่นั้นขึ้นอยู่กับอำนาจเชิงจินตนาการ, ความเป็นแบบฉบับ, และความสร้างสรรค์ การสอนเป็นศิลปะมากกว่าจะเป็นศาสตร์

2. จงเป็นตัวอย่างของผู้จัดการและผู้วางแผนที่ดี โดยการปฏิบัติเช่นนี้ เธอสามารถจะกระตุ้นให้นักเรียนของคุณพัฒนาทักษะในการวางแผนและการจัดการได้

3. เตรียมการสอนโดยสม่ำเสมอและพอเพียง นั่นจะทำให้คุณไม่ชะงักงันในห้องเรียนนั่นจะทำให้ใจของคุณสบายและทำให้คุณรู้ถึงจุดประสงค์หลักในบทเรียน จงอย่าสอนให้มากเกินไป จงทำให้บทเรียนของคุณสั้นย่อ, เต็มไปด้วยข้อมูล, ชัดเจน, และมีจุดประสงค์ จงใช้กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลในห้องเรียน

4. จงกระตือรือร้น ครูที่กระตือรือร้นจะทำให้บทเรียนกระตือรือร้นไปด้วย จงหลีกเลี่ยงการกระทำอย่างเฉื่อยเนือย (indifferent) เพราะสิ่งนี้จะทำเกิดความเบื่อในห้องเรียน

5. จงทำให้บทเรียนของเรามีความสนุกสนาน เพราะว่าบทเรียนที่สนุกจะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามไปด้วย จงจำไว้เลยว่าบุคคลที่เรียนรู้ความสนุก จะทำให้ส่งผลต่อความทรงจำ และทำให้ความทรงจำไม่เลือนไปง่ายๆ การขาดความสนใจก็หมายถึงการขาดการโต้ตอบไปด้วย

แปลและเรียบเรียงมาจาก

 Saleh M. Abdo. Professional competence 1.

......................

เขียน 05 Mar 2018 @ 19:25 ()


ความเห็น (0)