อนุทิน 157095 - ต้นโมกข์

การขอโทษ 10 ประโยคในการมาสาย

1. Sorry I'm late. = เสียด้วยนะ ฉันมาสาย

2. I overslept. = ฉันนอนเพลินไปหน่อย

3. My alarm didn't go off.= นาฬิกาไม่ปลุก

4. I had to wait ages for a bus. = ฉันรอรถนานมากๆ

5. The bus was late. = รถบัสมาสาย

6. The traffic was terrible. = การจราจรแย่มากๆ

7. I couldn't find a parking lot. = ฉันไม่สามารถหาที่จอดรถได้

8. I got lost coming here. = ฉันหลงทาง

9. I was tied up in a meeting. = ฉันติดประชุมอยู่

10. I just lost track of time. = ฉันลืมเวลาไปเลย

เขียน 27 Feb 2018 @ 21:27 ()


ความเห็น (0)