อนุทิน 156939 - Kulthida Saito


จากภัยพิบัติสู่การช่วยเหลือ!

        จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว ทำให้เราไม่ทันได้เตรียมพร้อมรับมือนั้น สร้างความเดือดร้อนกังวลใจมากมาย เช่น น้ำท่วม ทำให้เกิดความเสียหายตามมา นั้นหมายถึงการทำงานที่อาจติดขัด การใช้ชีวิตลำบาก รวมไปถึงทรัพย์สินที่เกิดความเสียหาย ทำให้การดำรงชีวิตยากขึ้น ดังนั้นแล้วรัฐบาลจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ        

        ในช่วงของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นั้น มีการช่วยเหลือมากมายจากฝ่ายต่างๆของภาครัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือให้สถาบันการเงิน ธนาคาร ผู้ประกอบการ หรือสินเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับภาครัฐให้พิจารณาความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำ เพื่อคลายความเครียดให้กับผู้ที่เดือดร้อน เพื่อหาทางออกของปัญหา เช่น การผ่อนชำระหนี้สินของบุคคลที่เดือดร้อนโดยการยืดระยะเวลามากขึ้นในการผ่อนชำระ หรือการให้สินเชื่อในกรณีฉุกเฉิน การคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำลง หรือแม้กระทั่งเป็นการบริจาคสมทบทุนให้เป็นวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต         

         แม้การช่วยเหลือของภาครัฐนั้นจะไม่ทั่วถึงและแก้ปัญหาได้ไม่มากนักแต่ก็ได้แนะนำแนวทางในการแก้ไขต่างๆให้กับผู้ประสบอุทกภัยและช่วยเหลือเท่าที่ภาครัฐจะทำได้ การช่วยเหลือนี้แสดงให้เห็นว่าภาครัฐมิได้นิ่งนอนใจ และหาวิธีแก้ไขไม่ให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง เพราะเงินภาษีต่างๆก็มาจากประชาชน

เขียน 18 Feb 2018 @ 15:51 () แก้ไข 18 Feb 2018 @ 15:52, ()


ความเห็น (0)