อนุทิน 156801 - ต้นโมกข์

5 Strategies to Demystify the Learning Process for Struggling Students

ยุทธวิธี 5 ประการในการทำให้ลึกลับน้อยลงในเรื่องกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่กำลังมีปัญหา

Barbara Oakley’s professional biography does not suggest that she was once a struggling math and science student: She is an engineering professor, author of A Mind For Numbers: How to Excel at Math and Science and Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential (which is not affiliated with this MindShift). Oakley co-created Coursera’s most popular course, “Learning How to Learn,” with Terrence Sejnowski, which has enrolled nearly 2 million students.

บทความนี้พูดถึง Barbara Oakley ที่ครั้งหนึ่งเธอมีปัญหาในวิชาเลข และเธอยังเป็นนักเรียนที่มุ่งมั่นอยู่กับการเรียนสายวิทย์ เธอเขียนหนังสือหลายเล่ม เช่น A Mind For Numbers: How to Excel at Math and Science และเป็นเจ้าของรายวิชาที่มีชื่อเสียงชื่อการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ ซึ่งมีนักเรียนเกือบ 2 ล้านคนสมัครเข้ามา

But Oakley is a self-described “former math flunky” who “retooled” her brain — and who has since made it her life’s work to help others learn how to learn by explaining some key principles from modern 

neuroscience. 

แต่ Oakley เป็นผู้ที่นิยามตนเองว่า “ผู้ขลาดกลัววิชาเลขมาก่อน” ต่อมาเธอได้ดัดแปลงสมองเธอเสียใหม่ และการทำเช่นนั้นทำให้เธอคิดวิการอื่นๆในการช่วยการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ขึ้นมา โดยการอธิบายถึงหลักการที่สำคัญบางข้อเกี่ยวกับประสาทวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ขึ้นมา (modern neuroscience)


เขียน 12 Feb 2018 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)