อนุทิน 156688 - Witsarut Aonpreaw

หน้าตา

เมื่อไม่นานมานี้มีผู้รับใช้พระเจ้าชาวต่างประเทศท่านหนึ่งทำการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะนิสัยคนไทยเพื่อทำปริญญาเอก เรื่องที่ท่านเลือกน่าสนใจมากและผมเป็นผู้หนึ่งที่ท่านขอสัมภาษณ์ ลักษณะพิเศษของคนไทยที่ท่านเขียนคือเรื่อง “หน้าตา” เราพบว่าคนไทยมีความรู้สึกละเอียดอ่อนเกี่ยวกับหน้าตาตนเองอย่างมาก แท้จริงแล้วไม่ว่าชาติใดภาษาใดล้วนไม่ชอบเสียหน้าด้วยกันทั้งสิ้น แต่การแสดงออกเรื่องหน้าตาอาจแตกต่างกันไป แต่ละปัจเจกบุคคลก็มีความแตกต่างในความรู้สึกรุนแรงมากน้อยไม่เท่ากัน พวกเราคงได้ยินเสมอๆ ว่า คนนั้นหน้าบาง คนนี้หน้าหนา คนหน้าบางมากๆ จะมีความรู้สึกรุนแรงและแสดงออกรุนแรง ถ้าใครทำให้เขาต้องเสียหน้าหรือถ้าเขาเองทำอะไรพลาดพลั้ง เขาจะทำทุกอย่างไม่ว่าด้วยวาจาหรือการกระทำเพื่อจะรักษาหน้าตา ผิดกับคนหน้าหนาที่ไม่เคยแคร์อะไรเลย 

การรักษาหน้าตาคือการปกป้องศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของตน ถ้าเราจะทำพองาม มีเหตุมีผลเป็นสิ่งดีเพราะช่วยให้ระมัดระวังตัวเองในคำพูดหรือการกระทำ ถ้าเราทำพลาดไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือการกระทำสิ่งที่เราควรทำคือ กล่าวคำขอโทษ แต่หลายคนปากหนักพูดไม่ออกเพราะรู้สึกเสียหน้า นอกจากจะไม่กล่าวคำขอโทษแล้วยังพยายามแก้ตัวเพื่อรักษาหน้าไว้ บุคคลผู้มีความรู้สึกรุนแรงเรื่องเสียหน้านอกจากจะยากที่จะกล่าวคำขอโทษและแก้ตัวพัลวัลแล้ว เขายังถือโกรธไม่ยอมยกโทษให้ง่ายๆ ด้วย 

ผู้อ่านที่รักในชีวิตจริงบางครั้ง เราอาจพูดหรือทำบางอย่างเป็นเหตุให้คนอื่นรู้สึกอายโดยไม่รู้ตัว เรามีผู้ที่มีปมด้อยรูปแบบต่างๆ รอบตัวเรา สิ่งที่เราพูดและกระทำลงไปอาจทำให้ผู้นั้นรู้สึกอาย เสียหน้า บางครั้งอาจมีบางคนพูดและทำให้เรารู้สึกขายหน้า จงเป็นคนหนักแน่น มีใจอดกลั้น อย่าตอบแทนหรือตอบโต้เพียงเพื่อสะใจเพราะผลที่ตามมาจะเสียมากกว่าได้ ให้เราทุกคนพยายามไม่ทำให้ใครต้องเสียหน้าและอย่าทำหน้าเสียเมื่อมีคนทำให้เราเสียหน้า

เขียน 09 Feb 2018 @ 11:56 ()

คำสำคัญ (Tags) #บทความสอนใจความเห็น (0)