อนุทิน 156605 - ต้นโมกข์

วันนี้คุยกับต้าเรื่องปรัชญาการตีความ (hermeneutic) ต้าถามว่าการชะล้าง หรือ cleansing กับ การทำให้เกิดใหม่ หรือ purify ว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร เราคิดว่าน่าจะมีความใกล้เคียงกันในแง่การกำจัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุหรือสิ่งที่ตนต้องการออกไป แต่เราลืมบอกไปว่า การชะล้างนำไปสู่การกดขี่ แต่การทำให้เกิดใหม่ บางครั้งอาจนำไปสู่การเปิดกว้างในบางระดับก็เป็นได้ #ดีใจที่ไม่ได้เจอนับสิบๆปีแต่ความรู้สึกยังเหมืยนเดิม

เขียน 08 Feb 2018 @ 21:25 ()


ความเห็น (0)