อนุทิน 156466 - Supajira Ngaongam

-ลักษณะเด่นในวรรณกรรมแนวการเมืองของวินทร์ เลียววาริณ

อ่านต่อได้ที่ https://sites.google.com/site/... 

         ลักษณะเด่น                วรรณกรรมแนวการเมืองของวินทร์ เลียววาริณ นั้นเป็นงานเขียนที่แปลกใหม่ เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในการจัดรูปเล่ม การนำเสนอเนื้อเรื่อง และสอดแทรกแนวคิด ซึ่งทำให้ผู้อ่านสัมผัสได้ถึงความแตกต่างจากงานเขียนอื่นๆ นอกจากนั้นวรรณกรรมแนวการเมืองของวินทร์ เลียววาริณ ยังนำเสนอการจบเรื่องแบบหักมุมได้ย่างน่าประทับใจทีเดียว            เรื่องสั้นอย่างอาเพศกำสรวล ถ่ายทอดฉากหิมะตกของหมู่บ้านบางจันทร์ ได้อย่างสมจริง และใช้การเปิดเรื่อง และการปิดเรื่องที่สอดคล้องกันได้อย่างดี นอกจากนั้นยังใช้ตัวละครในเรื่องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตย ได้อย่างน่าสนใจ  สำหรับเรื่องสุนัขาธิปไตยนั้น มีการเปรียบเทียบ เชิงล้อเลียนที่สมจริง และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย           ส่วนนวนิยายเรื่องประชาธิไตยบนเส้นขนานนั้น มีการนำเสนอเรื่องได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในเรื่องการเปิดเรื่อง และการปิดเรื่อง พร้อมทั้งมีการนำเสนอ แนวคิด และคติธรรมเกี่ยวกับอำนาจ การเมือง ในระบบประชาธิปไตยได้อย่างน่าสนใจ 
เขียน 07 Feb 2018 @ 21:07 ()


ความเห็น (0)