อนุทิน 156443 - Sasiwimol Ura

วรรณกรรมเวียดนาม 30ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

      ภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศตั้งแต่ปี1986ถือเป็นแรงกระตุ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงและผลักดันการพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศ เป็นพลังจูงใจให้แก่การเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกแห่งการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพของผลงานวรรณกรรมที่มีเส้นทางการเข้าถึงชีวิตในหลายมิติ ยกตัวอย่างนักเขียน เหงวียนฮวีเถียบกับผลงานที่เป็นเรื่องสั้นที่สร้างชื่อเสียงให้แก่เขาในแวดวงวรรณกรรมยุคเปลี่ยนแปลงใหม่เช่น “นายพลเกษียณ” ต่อมาก็มีนักเขียนบ๋าวนิงห์กับเรื่อง “ความเศร้าโศกแห่งสงคราม” เรื่อง “เส้นทางเล็กๆ”ของนักเขียน ญือถิหว่าน เป็นต้น 


                                                                                                                    อ่านต่อใน http://vovworld.vn/th-TH/%E0%B...

เขียน 07 Feb 2018 @ 19:36 ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาและวรรณกรรมความเห็น (0)