อนุทิน 156430 - Sasiwimol Ura

เรื่องสั้น  “ในวันที่วัวชนยังชนอยู่”  บทวิจารณ์โดย  นางสาวกมลรัตน์  สุขขี

        วัชระ สัจจะสารสิน เป็นนามปากกาของ วัชระ เพชรพรหมศร เขาเกิดเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2518  เป็นชาวอำเภอควนเนียง  จ.สงขลา  เริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านควนเนียง  มัธยมศึกษาที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ
จ.สงขลา  ปริญาตรี/โท  คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์
       วัชระ เคยทำงานพิสูจน์อักษรในสำนักพิมพ์นาคร และประจำกองบรรณาธิการนิตยสารไรเตอร์แม็กกาซีน ยุค กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ เป็นบรรณาธิการ ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
                                                                                                                       อ่านต่อใน http://noopan1234.blogspot.com...

เขียน 07 Feb 2018 @ 18:29 ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาและวรรณกรรมความเห็น (0)