อนุทิน 156423 - Sasiwimol Ura

  วรรณคดีพม่า         

          หากว่าจะสืบหากำเนิดของงานเขียนทางวรรณกรรมของพม่า ก็จะพบได้จากศิลาจารึก อันที่จริง ศิลาจารึกจัดได้ว่าเป็นรากฐานอันสำคัญของวรรณกรรมพม่าเลยทีเดียว หากจะพิจารณาศิลาจารึกที่เป็นต้นเค้า ก็ควรต้องคำนึงถึงยุคพุกาม ซึ่งรุ่งเรื่องด้วยศิลาจารึก และในบรรดาศิลาจารึกพม่าทั้งหลาย คงต้องให้ความสำคัญต่อ “จารึกมยะเซดี” (ซึ่งถือว่าเป็นงานร้อยแก้วชิ้นแรกสุดของวรรณกรรมพม่า จารึกชิ้นนี้เจ้าชายผู้มีพระนามว่าราชกุมาร พระโอรสของพระเจ้าจันสิตตาได้ทำขึ้นในศักราช ๔๗๔ (ค.ศ ๑๑๑๒)ในขณะที่พระราชบิดากำลังทรงพระประชวรอยู่  จารึกเป็นข้อความแบบร้อยแก้ว

อ่านต่อใน http://myanmarcenter.kpru.ac.th/myanmar/index.php/2017-07-27-15-41-49

เขียน 07 Feb 2018 @ 07:30 ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาและวรรณกรรมความเห็น (0)