อนุทิน 156419 - Sasiwimol Ura

              ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมมันไม่
เคยแยกออกจากกัีนมันอยู่ด้วยกันอย่างแนบแน่น เพราะอะไรคงไม่ต้องหาคำตอบเพราะว่าคนที่สร้างงานเป็นคนหนึ่งในสังคมนั้น  เพราะฉะนั้นคนหนึ่งในสังคมก็ย่อมจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ไปสะท้อนออกมา  เช่นในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ได้มีนวนิยายที่สะท้อนสังคมของยุคนั้นออกมา อย่างเรื่องบ้านทรายทองที่สุดท้ายแล้วพจมานซึ่งเป็นสามัญชนได้เป็นเจ้าของ
บ้านทรายทอง ซึ่งสะท้อนได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าประชาชนและสามัญชนในยุคนั้นได้มีบทบาท
ต่อสังคมมากขึ้น

                  แต่ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่วรรณกรรมเยาวชนหรือวรรณกรรมแปลเริ่มเข้ามามี
บทบาทกับสังคมไทยมากขึ้น ซึ่งเรื่องที่เห็นได้เด่นชัดเลยคือ พ่อมดน้อยในโรงเรียนเวทมนต์ หรือทุกคนรู้จักกันดีใน วรรณกรรมเยาวชนที่ชื่อ แฮรี่ พอตเตอร์ ซึ่งโด่งดังมาก 
                                                                                                                         อ่านต่อใน http://nattakanp.blogspot.com/...

เขียน 06 Feb 2018 @ 21:49 ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาและวรรณกรรมความเห็น (0)