อนุทิน 156274 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

หากมีเวลา 1 ชั่วโมง จะลดปริมาณแคลลอรี่ในร่างกาย ควรแบ่งเวลาดังนี้

  1. Strength training 20 นาที
  2. Cardio เช่น วิ่ง 30 นาที
  3. Stretching 10 นาที (แบ่งเป็น ก่อนเริ่ม 5 และหลัง 5)

Ref: https://www.popsugar.com/fitness/You-Asked-60-Minute-Brisk-Walk-vs-30-Minute-Jog-3372296

เขียน 30 Jan 2018 @ 07:58 () แก้ไข 30 Jan 2018 @ 11:18, ()


ความเห็น (0)