อนุทิน 156179 - พงศธร เฮงสุวรรณ์

การพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือธนาคารโดยหลัก 6C's

     1.Charater คือ การบ่งบอกถึงลักษณะการชำระหนี้หรือวินัยในการชำระหนี้ มีความรับผิดชอบมากเพียงพอต่อการรับภาระหนี้สินที่จะขอกู้ยืมหรือไม่  เช่น ไม่ได้ชำระหนี้มาเป็นเวลา 3 เดือนแล้วมีการติดต่อกับธนาคารที่กู้ยืมหรือไม่ โดยสิ่งเหล่านี้สามารถดูได้จากเครดิตบูโร

     2.Capacity คือ การดูอายุการทำงานขอผู้ที่ขอสินเชื่อ ว่ามีการทำงานมาแล้วกี่ปี การงานมั่นคงหรือไม่ สามารถมีรายได้ต่อเดือนที่เหลือจากการใช้จ่ายมาชำระหนี้หรือไม่ และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อในอนาคตตามที่กำหนดไว้

     3.Capital คือ เงินทุน  โดยเฉพาะการขอสินเชื่อไปทำธุรกิจนั้นจะต้องเงินทุนหมุนเวียนว่ามีสำรองมากพอที่จะชำระหนี้ในเหตุการณ์ฉุกเฉินได้หรือไม่ อาทิเช่น ธุรกิจนั้นๆ ได้ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อแต่การเก็บเงินเชื่อสะดุดลูกหนี้ไม่จ่ายตามกำหนด จึงเป็นผลทำให้ธุรกิจนั้นๆ บกพร่องเรื่องการหมุนเวียนของเงินจึงทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ได้

     4.Conditions คือ ผลกระทบต่อรายได้ มีปัจจัยมาจากเศรษฐกิจ อัตราการแลกเปลี่ยนของเงิน อาชีพ เช่น ในช่วงเศรษฐซบเซาลงส่งผลให้รายได้น้อยเป็นผลให้การขอสินเชื่อผ่านด้วยปัจจัยที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ อาชีพการงานเกิดภาวะการตกงาน มีการลดการจ้างงาน เป็นต้น

     5.Collateral คือ หลักทรัพย์ค้ำประกันนั่นเอง ธนาคารจะดูว่าธุรกิจที่ขอสินเชื่อ มีหลักทรัพย์เพียงพอต่อการค้ำประกันสินเชื่อหรือไม่ อาทิเช่น ธุรกิจนั้นต้องการทำ รีสอร์ท จึงนำที่ดินเข้าจำนองกับธนาคารเพื่อนำเงินสดมาก่อตั้งธุรกิจ

     6.Coutry คือ เมืองหรือสถานการณ์การเมือง มีความมั่นคงมากแค่ไหน สถาวะรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่มั่นคง

ในการพิจารณาเชื่อแล้วนั้นคงไม่ได้มีการพิจารณาเพียงเท่านี้ แต่ยังคงมีหลายๆปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับธนาคารและพนักงานสินเชื่อที่จะตัดสินใจ แต่ 6C's ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ใฃ้ในการพิจารณาสินเชื่อ

เขียน 22 Jan 2018 @ 19:42 ()


ความเห็น (0)