อนุทิน 156124 - ต้นโมกข์

พลังการผลิต จึงเป็นปัจจัยสำคัญทางวัตถุของ "พลังการผลิตของสังคม" แต่พลังการผลิตจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้แรงงานได้นำเครื่องมือการผลิตและปัจจัยการผลิตไปใช้ในการผลิตเท่านั้น

ดังนั้นผู้ใช้แรงงานจึงมีบทบาทหลักและสำคัญที่สุดในการผลิต ไม่มีการใช้แรงงานของผู้ใช้แรงงาน เครื่องมือการผลิตและปัจจัยการผลิต ตลอดจนปัจจัยการใช้แรงงานอื่น ๆ ก็ไม่สามารถจะกลายเป็นพลังการผลิตที่เป็นจริงได้ 

การประดิษฐ์และการปรับปรุงเครื่องมือการผลิต  จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยผู้ใช้แรงงานทั้งสิ้น ผู้ใช้แรงงานจึงเป็นพลังการผลิตที่สำคัญที่สุด ในประวัติศาสตร์ 

การที่สังคมแต่ละยุคสามารถพัฒนาพลังการผลิตได้สูงกว่าสังคมยุคก่อนหน้านั้น ก็เพราะชนชั้นที่ถูกเอาเปรียบได้ใช้ (หรือสามารถใช้) เครื่องมือการผลิต (เครื่องมือการผลิต เช่น ที่ดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ลำธาร แหล่งแร่ วัตถุดิบ สิ่งก่อสร้างเพื่อการผลิต เครื่องมือการสื่อสารคมนาคม)ที่ก้าวหน้ากว่าในการผลิตนั่นเอง

เขียน 18 Jan 2018 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)