อนุทิน 156023 - prayat duangmala

เป็นอีกปีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กในชุมชน 6 โรงเรียนได้แสดงออก..ข่าวก็แจ้งว่าขาดงบประมาณ..ทั้งๆที่เมื่อก่อนก็จัดได้..ส่วนการศึกษาก็มีงบประมาณ..เงินไปเที่ยวดูงานมีงบเยอะ..แต่เพื่อการศึกษาของบุตรหลานไม่มี..โรงเรียนจัดตามกำลังที่เคยทำและก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดีเสมอมา..ปีนี้ก็ออกหนังสือเชิญแล้วคิดว่าคงได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมือเช่นทุกปี..และชมการแสดงของบุตรหลาน..พร้อมกับเล่นเกมร่วมกัน...

เขียน 11 Jan 2018 @ 14:01 ()


ความเห็น (0)