อนุทิน 155955 - prayat duangmala

เย็นนี้ก็ต้องเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง..ไปที่อุดรธานี เข้าประชุมการสรุปงานที่ผ่านมา  เพื่อนำมาวิเคราะห์ และปรับปรุงการส่งเสริมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเป็นจิตอาสาทำงานให้กับสังคมอีกมุมมอง..ปิดทองหลังพระก็ดี..เพราะส่วนนี้ต้องอาศัยความรักความเมตตา..ต่อผู้คนถึงเขาจะไม่เข้าใจ..ถ้าเกิดมีลูกหลานกตัญญูเกิดขึ้นจากการอบรมครั้งหนึ่ง ทำให้คนห่างไกลจากอบายมุขได้ หนึ่งคน ทำให้ครอบครัวของเขามีความสุข ปรองดองได้ ก็ถือว่าสำเร็จเป็นเบื้องต้น..

เขียน 06 Jan 2018 @ 10:46 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุกับการเป็นจิตอาสาครับ