อนุทิน 155904 - พ.แจ่มจำรัส

สวัสดีปีจอ 2561 ครับทุกๆท่าน

.........

ปีนี้ขอตั้งปฏิภาณไว้

ตั้งใจจะเขียนให้มากขีึ้น

อ่านให้มากขึ้น

ปฏิบัติให้มากขึ้น

...............

เขียน 02 Jan 2018 @ 12:03 () แก้ไข 02 Jan 2018 @ 12:03, ()


ความเห็น (0)