อนุทิน 155852 - ต้นโมกข์

[I’d reply to them], “Can’t you see that the problem is you?That politics has nothing to do with being right, that politics is aboutsucceeding?” One can have the best analysis, understand the keys to politicaldevelopments since the sixteenth century, know that historical materialism is thekey to understanding social processes. And what are you going to do — screamthat to people? “You are workers and you don’t even know it!”

ฉันได้ตอบพวกเขาว่า "พวกเธอไม่คิดหรือว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเธอเอง? การเมืองไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง การเมืองต้องเป็นเรื่องของความสำเร็จอย่างนั้นเหรอ?" พวกเธออาจมีคนที่มีการวิเคราะห์ที่สุดยอด เข้าใจกุญแจต่อพัฒนาการทางการเมือง ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ว่าวัตถุนิยมประวัติศาสตร์เป็นประเด็นที่สำคัญต่อกระบวนการทางสังคม และสิ่งที่พวกเธอทำได้คือการตะโกนใส่ผู้คนใช่ไหม? "พวกเธอเป็นกรรมกร และตัวเธอก็ไม่รู้ว่าเป็น!"

จาก Pablo Iglesias หัวหน้าพรรค Podemos ในเรื่อง ฝ่ายซ้ายสามารถชนะได้ (The Left can win)

เขียน 27 Dec 2017 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)