อนุทิน 155808 - prayat duangmala

การบรรยายในการเป็นวิทยากร เมื่อมองตนเองแล้วยังห่างไกลในการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการการเข้าถึงหลักการโน้มนำให้เกิดการปฏิบัติได้..

เขียน 22 Dec 2017 @ 16:36 ()


ความเห็น (0)