อนุทิน 155513 - ต้นโมกข์

ส่วนต่างๆของร่างกายสัตว์

1. trunk (ทรั่งค) = งวงช้าง

2. tusk (ทัสค) = งาช้าง

3. whiskers (หวิสเกอร์ส) = หนวดเสือ

4. tail (เทล) = หากสัตว์

5. horn (ฮอร์น) = เขาสัตว์

6. mane (เหม่น) = แผงคอเป็นคอสัตว์

7. wing (วิง) = ปีก

8. fang (ฟาง) = เขี้ยวสัตว์

9. tongue (ททั่ง) = ลิ้น

10. antler (แอ่นเคลอร์) = เขากวางตัวผู้

11. feather (เฟ้เธอร์) = ขนสัตว์ปีก

12. fin (ฟิน) = ครีบปลา

13. scale (สเกล) = เกล็ดปลา

14. beak (บีก) = จะงอยปาก

15. shell (เชล) = เปลือกใข่หรือเปลือกหอย

16. talon (ทาลอน) = เล็บสัตว์

17. web (เว็บ) = ผังพืดของสัตว์ต่าง เช่น เป็ด เป็นต้น

18. hoof (ฮูป) = กีบของสัตว์ต่างๆ

19. paw (พอ) = เท้าของสัตว์ต่างๆ

20. claw (คลอ) = กรงเล็บ

 

จาก Learn with laughter. 

เขียน 03 Dec 2017 @ 08:50 ()


ความเห็น (0)