อนุทิน 155394 - ต้นโมกข์

ประเทศไทยสามารถยอมรับพุทธศาสนามากกว่าอีก 1 นิกายได้หรือไม่? ตอนจบ

อารมณ์ต่อต้านวัดธรรมกายยังคงมีอยู่อย่างหนาแน่นในประเทศไทย รัฐธรรมนูญปี 2016 ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนพุทธเถรวาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาในไทย การระบุว่ารัฐต้องสนับสนุนพุทธเถรวาทให้ทำให้คนอ่านรู้สึกประหลาดใจ แล้วนิยามของพุทธเถรวาทคืออะไรหละ? รัฐบาลมีความสามารถในการบ่งชี้เถรวาทและไม่ใช่เถรวาทได้อย่างไร? การเขียนคาดคะเนแบบนี้ (speculation) เจาะจงไปที่วัดธรรมกายโดยเฉพาะ แต่ร่างนี้ถูกทำอย่างเป็นความลับ และไม่มีให้สาธารณะชนตรวจสอบข้อความที่เขียนได้

อย่างไรก็ตาม หากมีการเขียนจริงๆ คสชต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งใหญ่ในการจำกัดพุทธเถรวาทอีกแบบหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายด้วยการยกความตึงเครียดทางศาสนาในประเทศ ซึ่งตอนนี้เป็นปีแห่งการก่อกบฏมุสลิม  (Muslim insurgency) การรักษาความบริสุทธิ์ของเถรวาทไทยแท้ๆต้องมีการใช้จ่ายมากมาย    

แปลและเรียบเรียงจาก

Khemthong Tonsakulrunggruang. Can Thailand tolerate more than one form of Buddhism? http://www.newmandala.org/can-thailand-tolerate-one-form-buddhism/

เขียน 21 Nov 2017 @ 20:51 ()


ความเห็น (0)