อนุทิน 155145 - prayat duangmala

ความภาคภูมิใจหาที่สุดมิได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เกิดในใต้เบื้องยุคลบาทของพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย์ บรมนาถบพิตร ขอน้อมนำพระราชดำรัสที่ทรงพระเมตตาเนื่องในวโรกาสต่างนำไปปฏิบัติ และได้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในเขตอำเภอที่อาศัยอยู่.. 

เขียน 26 Oct 2017 @ 20:39 ()


ความเห็น (0)