อนุทิน 155028 - ปัญญาชน ชายขอบ

มองเท่าใดก็อย่างเดิมๆ ไม่เห็นแปลก

ฟังเท่าไรก็อย่างเดิมๆ ไม่เห็นแปลก

พูดเท่าไรก็อย่างเดิมๆ ไม่เห็นแปลก

แต่ใจเราได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาไม่เห็นแปลก

เขียน 14 Oct 2017 @ 13:05 ()


ความเห็น (0)