อนุทิน 155026 - ปัญญาชน ชายขอบ

ใช่ว่าไม่รูู้ แต่ยังไม่มีโอกาศรู้ก็เท่านั้น

ใช่ว่าไม่รัก แต่ยังไม่มีโอกาศรักเท่านั้น

ทุกอย่างมีที่มาและมีที่ไปอย่างไร

ทุกอย่างมีเบื่องหน้าและมีเบื่องหลังเท่ากัน

เขียน 14 Oct 2017 @ 12:44 () แก้ไข 14 Oct 2017 @ 12:50, ()


ความเห็น (0)