อนุทิน 154992 - อาจารย์ต้น

ความแตกต่างระหว่าง hat (แฮท) กับ cap (แค็ป) ก็คือ hat จะมีริมขอบ แต่ cap จะไม่มีริมขอบ และจะมีข้างหน้าติดไว้ด้วย


จาก Learn with laughter

..................


เขียน 09 Oct 2017 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)