อนุทิน 154727 - ต้นโมกข์

ทำไมมนุษยศาสตร์จึงจำเป็นเหนือสิ่งอื่นใด? ตอนที่ 3

2. สิ่งตรงกันข้ามกับมนุษยศาสตร์คือความโง่เขลาหรืออวิชชา

หากเธอคิดว่ามนุษยศาสตร์ทำให้คนเป็นคนมากขึ้น ความเป็นคนมากขึ้นเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ เราเรียนประวัติศาสตร์ ไม่ใช่จำแต่เหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณค่า และวิธีการที่เราเลือกจะอยู่อย่างไรต่างหาก

การละทิ้งทางเลือกเหล่านี้สุดท้ายย่อมทำให้เราล้มเหลว  แล้วเราจะสร้างทางเลือกอย่างไร หากพวกเราลืมทางเลือกที่อยู่ในอดีตและปัจจุบันเสียหมด

3. เทคโนโลยีใหม่ๆต้องศึกษาวิธีการมนุษยศาสตร์เพื่อตัวของเทคโนโลยีอยู่รอด

ลองพิจารณาประสบการณ์ของผู้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ เฟซบุ๊คทำให้คุณรู้สึกดีหรือไม่? การซื้อของทางไลน์จะทำให้อยากซื้อมากขึ้นหรือไม่?

กล่าวโดยสรุป เหตุที่เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้มนุษย์ติดใจ ก็เพราะว่ามีนักออกแบบทางเทคโนอยู่ (tech designer) นักออกแบบพวกนี้จำเป็นศึกษาวิธีการทางมนุษยศาสตร์ขั้นลึกจนรู้ถึงความต้องการของมนุษย์ และความต้องการของมนุษย์นำมาสู่การออกแบบเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของตัวเรานั่นเอง

แปลและเรียบเรียงจาก

Alyssa Walker. Why the humanities are so important than ever. 

เขียน 14 Sep 2017 @ 18:26 ()


ความเห็น (0)