อนุทิน 154573 - ต้นโมกข์

คำว่า other = อื่นๆอีก 

ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์ หรือคำนามนับไม่ได้ เช่น
What other books by Mark Twain have you read? หนังสือเล่มอื่นๆ ที่เขียนโดย Mark Twain ที่เคยอ่านแล้วมีเรื่ออะไรบ้าง?
Other information can be found on our website. ข้อมูลอื่นๆสามารถหาได้จากเวปไซค์ของเรา

the other = อีกอันหนึ่งในสองอัน
ใช้กับ คำนามนับได้เอกพจน์ หรือพหูพจน์ และคำนามนับไม่ได้ เช่น
I have two pens. One is blue. The other is red. ฉันมีปากกาอยู่ 2 แท่ง อันแรกสีน้ำเงิน อีกอันหนึ่งเป็นสีแดง

Another = อีกอันหนึ่ง จากหลายๆอัน
ใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์เท่านั้น เช่น 
Would you like another cup of coffee? เธออยากได้กาแฟสักถ้วยไหม? (อีกอันหนึ่งจากหลายๆอัน)
...............


เขียน 30 Aug 2017 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)