อนุทิน 154549 - ต้นโมกข์

วิกฤตธรรมกาย: ยอดของภูเขาน้ำแข็งของพุทธแบบไทย ตอนที่ 1

ในขณะที่คณะทหารจะคิดว่าพุทธแบบไทยจะบริสุทธิ์ได้หากมีการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมกาย แต่ผู้เชี่ยวชาญกลับบ่งชี้ว่าการขาดซึ่งรัฐฆราวาสวิสัย (secularism) และการขาดซึ่งความอดทนทางการเมือง (political tolerance) ก็อุปสรรคของศาสนาที่มีอำนาจครอบงำอยู่นั้น (พุทธศาสนา ผู้แปล)

ในวันที่ 10 เดือนมีนาคม ปี 2016 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาเรื่อง วิกฤตธรรมกาย หรือวิกฤตสังคม? ในการสัมมนาจะมีการพูดถึงการข่มขู่ (harassment) ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องกับวัดธรรมกาย และการข่มขู่นั้นจะทำให้การแก้ไขปัญหาสังคมห่างไกลออกไป ผู้เข้าร่วมเห็นว่าอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่มิใช่วัดธรรมกาย แต่คือองค์กรชาวพุทธที่มีอำนาจครอบงำ หรือมหาเถรสมาคมต่างหาก

แปลและเรียบเรียงจาก

ไม่ชื่อผู้แต่ง. Dhammakaya crisis: The tip of the iceberg in Thai Buddhism.

..........................

เขียน 27 Aug 2017 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)