อนุทิน 154387 - เนติพงศ์ พินิจนาม

บันทึกอนุทิน

รายวิชา สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ อาจารย์ ไพรัชช์ จันทร์งาม 

ผู้บันทึก นายเนติพงศ์  พินิจนาม รหัส 570113140041 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


สำหรับวิชานี้ อาจารย์สอนเรื่องอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น บทที่ 6 โดยจะมีวิธีการตรวจสอบ 4 แบบ

1.สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกได้

2.สมการเชิงอนุพันธ์แบบเอกพันธ์ 

3.สมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรง

4.สมการเชิงอนุพันธ์แบบเชิงเส้น 

อาจารย์ลงรายละเอียดหัวข้อที่ 1 และ 2

ท้ายคาบให้ทำแบบทดสอบ โดยหญิงทำข้อ 1.1 ชายทำข้อ 1.2 โดยตัวผมทำได้ตามเวลาและได้ลายเซ็นต์

และยังมอบหมายแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อ 6.1และ 6.2 เลือกทำข้อคู่ทั้งหมด ส่งภายในวันจันทร์ที่ 21 ส.ค. 2560 ครับ

เขียน 18 Aug 2017 @ 02:51 ()

คำสำคัญ (Tags) #สมการอนุพันธ์เชิงสามัญความเห็น (0)