อนุทิน 154308 - ต้นโมกข์

การเคร่งครัดพุทธแบบสุดโต่งในไทยเหมาะสมเป็นอย่างดีกับแผนการของทหาร ตอนที่ 2

มันดูราวกับว่าจะเป็นข้อขัดแย้งกัน (paradoxical) ที่จะนำคำว่าชาวพุทธคู่กับความรุนแรงในประโยคเดียวกัน เพราะชาวพุทธมีมโนทัศน์ (concept) อยู่ว่าจะเกี่ยวข้องกับ “สันติภาพ” อย่างไรก็ตาม ก็คงไม่อาจผิดนักที่จะบอกว่าพุทธไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อความรุนแรง (atrocities) ที่กระทำต่อมนุษย์ (inflict upon humankind) ตัวอย่างเช่น การโจมตีชาวยุโรปโดยกลุ่มหัวรุนแรงชาวพม่า ในปี 1930 เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องระดับชาติกับคนที่ไม่นับถือพุทธศาสนา ในยุค 1970 ชาวพุทธไทยถูกระตุ้นให้ฆ่าพวกคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค มีการรับรองว่าผู้กระทำหรือพลพรรค (adherents) จะไม่มีผลกรรมเป็นอันขาด (no karmic consequence)

สิ่งที่เป็นพื้นฐานในสังคมไทยเกิดขึ้นมาจากสามเสาหลักที่เป็นสถาบัน (institutional cornerstones) ได้แก่ พระมหากษัตริย์, ชาติ, และศาสนา ทั้งสามสถาบันนี้ทำงานร่วมกัน และยากที่จะแบ่งแยกออกจากกัน ไม่ใช่เพียงผู้หลักๆที่จะทำเช่นนั้นได้ แต่ยังมีกลุ่มชนชั้นสูงที่ต้องการทำงานร่วมกันเพื่อคงไว้ซึ่งสถานภาพและได้รับประโยชน์จากสถานภาพนั้น และตอนนี้ไม่มีใครที่จะเปรียบได้กับ Prayuth Chan-o-cha อีกแล้ว

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Alistair Denness. Buddhist extremism in Thailand fits neatly into junta’s plans


  …………………..

เขียน 10 Aug 2017 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)