อนุทิน 154164 - p wisuth

p wisuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ธรรมชาติที่เราต้องอยู่ด้วยมี ฝน ลม แสงแดด แผ่นดิน ต้นไม้ และสัตว์ตามธรรมชาติ

หากเราปรับตัวเข้ากับเขา เราจะอยู่ได้ไม่ทุกข์มาก สุขแบบพอดีๆ

ส่วนธรรมชาติภายในคือใจของเรานั้น ต้องฝึกฝน ต้องฝืน ต้องต้าน ต้องทวน ต้องสอน

ส่วนงานที่ทำนั้นต้องเป็นงานที่มีส่วนในการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลก ทำให้เต็มที่ เต็มความสามารถ

ส่วนเวลารับนั้นให้รับเพียงแค่พอดีกับการดำรงชีวิตในฐานะคนธรรมดาๆ

จึงเรียกว่าเป็นบันฑิตผู้ฝึกตน เป็นผู้ที่โลกต้องการ  

เขียน 02 Aug 2017 @ 17:58 ()

คำสำคัญ (Tags) #บัณฑิต#เข้าใจธรรมชาติความเห็น (0)